IGI - Adviesgroep voor strategie en ontwikkeling

IGI Adviesgroep
Bolderiklaan 78
5582 AZ Waalre
T 040 2233065
F 040 2233064
info@igi-advies.nl

Training en Coaching


Coaching van een managementteam is een instrument om de team-effectiviteit te vergroten. Samen kijken naar de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden en naar onderlinge interactie. Bewerkstelligen dat nieuw gedrag ontstaat: anders kijken, naar elkaar luisteren, elkaar serieus nemen, problemen en successen delen.
Soms schiet een (individuele) manager tekort in zijn kijk op situaties of voelt zich als manager tekortschieten. Dan kan individuele coaching grenzen helpen doorbreken. De focus wordt breder en de variatie in de wijze van managen neemt toe.  

Klankbord en reflectie is een bijzondere vorm. Hierbij heeft de manager vooral behoefte aan een gesprekspartner bij complexe of ingewikkelde zaken waarbij het niet (goed) mogelijk of voor de hand ligt om binnen de organisatie hierover te spreken. Omdat het om gevoelige zaken gaan, het doen van analyses en onderzoek of veranderingen die zich in nog zo'n vroeg stadium bevinden dat er (onnodige) onrust of onzekerheid zou ontstaan.

In al die gevallen kan de manager behoefte hebben aan een sparringpartner die op zijn of haar niveau kan denken, kennis en deskundigheid heeft en vooral kan luisteren en kan spiegelen.Training en scholing

Een succesvolle organisatie staat en valt in heel veel gevallen met de inzet van medewerkers. Om een organisatie succesvol te houden is beweging & ontwikkeling gewenst. De kwaliteiten en motivatie van de medewerkers is in veel gevallen te herleiden uit de resultaten van de organisatie. Een in company-traject werkt doelgericht aan de ontwikkeling van medewerkers en/of management in het kader van een veranderproces in uw organisatie.