IGI - Adviesgroep voor strategie en ontwikkeling

IGI Adviesgroep
Bolderiklaan 78
5582 AZ Waalre
T 040 2233065
F 040 2233064
info@igi-advies.nl

Organisatie van uw Congres en Seminar

Forum Zuid


Onder de naam Forum Zuid ontwikkelen wij congressen, seminars en (kleinschalige) discussie bijeenkomsten. Wij doen dat zo nodig op risico basis. Dat betekent een lage basisfee en een performance fee op basis van resultaat.

Samenwerking
Forum Zuid is in eerste instantie een congresontwikkelaar. Wij bedenken het concept voor een congres en seminar met het oog op zowel de inhoudelijk, de financiën als de doelgroep. Wij streven naar bijeenkomsten waar interactie met de deelnemers een belangrijk element is.
Voor wat betreft de uitvoering van het congres wordt samengewerkt met de opdrachtgever. Oook kunnen wij de uitvoering verzorgen. Onder de uitvoering verstaan wij de mailing, de inschrijvingsprocedure, on-site management en secretariele werkzaamheden.

Discussie en reflectiebijeenkomsten hebben een bijzonder karakter. Deze kunnen plaatsvinden rondom bepaalde thema's binnen uw of een netwerk van organisaties. Maar ook met anderen of zelf internationaal. Door onze uitgebreide internationale contacten kunnen wij met verrassende ideëen en oplossingen komen.

Georganiseerde congressen en seminars

  • Bouwen en wonen voor senioren, in samenwerking met de Bestuursacademie Noord Nederland.
  • Duurzame Stedenbouw, in samenwerking met de Bestuursacademie Nederland
  • Integratie van Bijzondere Groepen, in samenwerking met de Bestuursacademie Nederland
  • De creatieve stad, in samenwerking met de Westergasfabriek
  • Jaarcongres Management Kinderopvang
  • Labaratorium Lelystad, in opdracht van de gemeente Lelystad
  • Kijk op de Vensterschool; 2 daags congres in opdracht van de gemeente Groningen

Daarnaast organiseren wij regelmatig kleinschalige bijeenkomsten zoals informatie- en voorlichtingbijeenkomsten, discussiebijeenkomsten en ronde tafelgesprekken.