IGI - Adviesgroep voor strategie en ontwikkeling

IGI Adviesgroep
Bolderiklaan 78
5582 AZ Waalre
T 040 2233065
F 040 2233064
info@igi-advies.nl

Participatiewet

Participatie, diversiteit en Inclusief ondernemen


Vanaf 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. Met deze wet worden alle regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (WSW, WIJ, WWB en Wajong) samengevoegt tot één regeling. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering en dragen ook het financiele risico.

Elementair voor het slagen van de nieuwe wet is de aansluiting van deze groepen bij de arbeidsmarkt. Dat is iets dat de overheid niet alleen kan doen. Ook de werkgevers hebben hier een rol in. Maar om de Participatiewet te laten slagen is er meer nodig dan dit te zeggen.

In uw regio is er één arbeidsmarkt. Werkgevers werken en denken vanuit de arbeidsmarkt en niet in gemeenten. Voor een goede aansluiting is het dan ook van belang om net als werkgevers te denken en te werken vanuit één markt. Een versnipperende benadering is bij voorbaat gedoemd om te mislukken.

Maar dat geldt ook voor het (teveel) denken in doelgroepen. Ook dat is niet meer van deze tijd. Werkgevers willen medewerkers om hun business uit te voeren en medewerkers willen werk dat zoveel mogelijk aansluit bij hun mogelijkheden. Los van eventuele bepekringen en onmogelijkheden. Het gaat om diversiteit, dat wordt het sleutelwoord van de toekomst. Integraal denken en werken, maar wel op maat.

Praktische ervaring en expertische zijn noodzakelijk

Leren en kennen, zijn elementair voor (kunnen) werk(en). Dat geldt dus ook - misschien wel vooral ook - bij de Participatiewet. Wat zijn de mogelijkheden, welke werkbegeleiding hoort daarbij, hoe gaan medewerkers met elkaar om, hoe passen werk, werkprocessen en medewerkers bij elkaar.

Maar dat doen werkgevers toch ook bij de huidige medewerkers. Dus hoort dat ook bij deze groepen medewerkers.Onze aanpak; eenvoud en effectief

Onze aanpak is om op een projectmatige wijze stap voor stap de Participatiewet onder de knie te krijgen, deze echt te leren kennen, de juiste uitvoering te kiezen en aan de slag te gaan. Waarbij we de internationale ervaring en expertsie die er al is, gebruiken. Vanuit onze praktijk heeft de IGI adviesgroep ervaring en kennis met deze problematiek zowel in Nederland als in het buitenland. Want ondanks de enorme opgave, het kan wel! Als je het maar goed aanpakt.

In de VS bijvoorbeeld lukt het om gemiddeld in 6 maanden tijd iemand met 'significant barriers to employement' te begeleiden naar een reguliere arbeidsplaats. En dan in alle sectoren. Dienstverlening. techniek, zorg, grote ondernemingen maar vooral ook in het MKB. En zeggen: de VS is geen Nederland en daarom kan het niet, is wel te gemakkelijk. Het netwerk en onze samenwerking met de VS is zo goed, dat wij samen met de de Amerikaanse partners de werkmethode in Nederland kunnen introduceren.

Maar ook als u een andere aanpak wilt, is het enige dat uiteindelijk telt: Hoe krijgen we onze inwoners die kunnen werken, op een goede plek. Hoe zorgen we ervoor dat diversiteit voor werkgevers interessant is en goed voor business. Want eerlijk is eerlijk, zonder oog daarvoor heeft het ook geen zin.