IGI - Adviesgroep voor strategie en ontwikkeling

IGI Adviesgroep
Bolderiklaan 78
5582 AZ Waalre
T 040 2233065
F 040 2233064
info@igi-advies.nl

Interim Management


Door een interim manager aan te stellen heeft uw organisatie de mogelijkheid om, op korte termijn, de beschikking te krijgen over een ervaren, veelzijdige manager, consultant en senior executive. Iemand ter ondersteuning van uw management team, ter vervanging van een manager tijdens ziekte of selectieperiode of tijdens een ingrijpende verandering binnen uw organisatie. Iemand die kan handelen als een mentor, naar uw management team, neemt zijn jarenlange ervaring mee naar uw situatie.
Transparantie kenmerkt een interim-opdracht die door ons of onder onze supervisie door een interim-manager wordt uitgevoerd. Een heldere opdrachtomschrijving vooraf, een begrensde periode met tussentijdse mijlpalen en een plan van aanpak waarin de bijdragen van interim-manager, opdrachtgever en medewerkers zijn vastgelegd. Op vooraf bepaalde momenten gaan opdrachtgever en interim-manager na, of en hoe de opdracht wordt voortgezet.

U zoekt een interim-manager want:
 • Menskracht is (tijdelijk) weggevallen, de continuïteit moet worden gewaarborgd.
 • De benodigde vaardigheden ontbreken in de organisatie.
 • De specifieke kennis ontbreekt in de organisatie.
 • De huidige medewerkers dienen gevrijwaard te blijven.
 • (Een deel van) de organisatie functioneert niet zoals zij zou moeten functioneren, de oorzaak is onduidelijk

 

Interim managers worden vaak genoemd wanneer zakelijk kritische projecten aan de orde zijn of er een grote verandering plaats moet vinden. Sommige ondernemingen hebben de behoefte aan extra kennis bij een cruciale strategie of stellen tijdelijk extra managementcapaciteit aan terwijl er zich een crisis afspeelt. Maar ook het vullen van een kritische lacune vanwege onverwacht vertrek van een medewerker of een onverwachts nieuw contract kan een reden zijn.

Verandering is een bekende opdracht voor interim management. De focus is blijvende verbetering. Door de inzet van ervaren vakmensen die begrijpen wat verandering betekent voor mensen en organisaties en die een verandering kunnen bewerkstelligen met mensen, zijn al veel opdrachten succesvol afgesloten. Veranderingsmanagement is een kritisch proces omdat elke vorm van bedrijfsverbetering een verandering in de organisatie vereist. Laat het een verandering zijn van hoe taken worden uitgevoerd, hoe mensen worden gemanaged of een operatie is gestructureerd.


U kunt daarbij denken aan:  

 • Initiëren en beheersen van veranderingen binnen de organisatie.
 • Management van de presentatie en introductie van geplande veranderingen.
 • Vaststellen van nieuwe organisatievormen om de zakelijke performance te verbeteren.
 • Doorvoeren van verbeteringen, kostenreductie, kwaliteitsmanagement, elimineren van verspillingen, snellere R&D, afstemmen goederenstroom op strakke tijdschema's.

 

Bij incidenten en calamiteiten is het noodzakelijk om een crisisteam samen te stellen. Samenstelling crisisteam - wie maken er deel uit van dit crisisteam? Op de eerste plaats zijn natuurlijk bestuurders vertegenwoordigd. Daarnaast is het aan te bevelen om ook een ervaren expert op het gebied van crisismanagement in het team op te nemen. Vooral ter ondersteuning van uw eigen expertise.Interim opdrachten op hoger management en directieniveau zijn ondermeer uitgevoerd in de sectoren:

 • Thuiszorg
 • Algemeen Ziekenhuis
 • Gehandicaptenzorg en cliëntondersteuning
 • Organisaties voor scholing en vorming
 • Lokale overheid
 • Welzijn en Maatschappelijke organisaties